Bygga ridhus

Hästälskaren har möjligheten att göra sin passion till en verksamhet. Att öppna upp en ridskola kan vara nyckeln till framgång och ett sätt att tjäna pengar på din främsta hobby. Men hur går du till väga?

Marken och markarbete

Du behöver mycket mark för att kunna ha flera hästar och tillhörande byggnader. Kolla ute på landet, där kan du hitta mark med olika hus och ekonomibyggnader till skäliga priset. Se till att ett eventuellt stall håller måttet eller går att renovera. Alternativt kan du göra köpet ännu billigare genom att köpa mark med rivningslov, ta ned byggnaderna och bygga upp nya.

Arbetskraft

För att bygga upp ett nytt stall eller utföra renoveringar behöver du stora maskiner, för stora för att du ska ha råd att köpa in dem. Via företag som Amas kan du hyra in demolerings- och återvinningsmaskiner som göra jobbet snabbare och lättare för dig. Du behöver också en byggfirma som kan följa de regler som gäller vid ridskolor och stallbygge. Jordbruksverket har en sammanfattad sida om detta men det finns så klart mer att läsa. Kom också ihåg att söka bygglov i tid, majoriteten av kommuner har ca 10 veckor på sig att besluta om ett bygglov men om du behöver komplettera eller överklaga tar det genast mycket längre tid än så.

Hitta elever

Förhoppningsvis har du redan spanat in området och vet hur konkurrensen ser ut, om det ens finns någon. Stall som är nära skolor har större chans att få många elever. Det ska vara lätt för eleverna att åka till och från stallet, gärna med kollektivtrafik. Marknadsför din ridskola lokalt och se till att du syns i tidningar och på webben. Locka gärna med fina häster, bra priset och se till att du kan ta emot elever på varierande tider. En del kanske bara kan rida på helgen medan andra föredrar veckodagar.